fbpx
Děti na houpačce

Seznamte se s výchovně rekreačními tábory na klíč

Výchovně rekreační tábory jsou často realizovány orgány sociálně právní ochrany dětí. Určené jsou pro děti, které mají nařízený dohled tzv. OSPODu. Jedná se o děti, které jsou často ohrožené rizikovým chováním. Věříme však, že tábory zaměřené na osobnostně sociální rozvoj jsou velmi přínosné i pro tuto cílovou skupinu. Pro všechny účastníky to totiž může být výlet mimo komfortní zónu, který je velmi učící.

Co je výchovně rekreační tábor?

Výchovně rekreační tábory jsou dalším nástrojem podpory dětí. Jeho vymezení se nachází v zákoně Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., v § 43.

(1) Výchovně rekreační tábory pro děti se zřizují zpravidla v době školních prázdnin a jsou určeny zejména pro děti uvedené v § 6. Pobyt ve výchovně rekreačním táboře se dítěti poskytuje na žádost zákonných zástupců dítěte nebo s jejich souhlasem.

Tyto pobyty jsou určené pro děti, které např. přišly o svoje rodiče, vedou život nepřijatelný pro většinovou veřejnost (utíkají z domova, trpí záškoláctvím, nerespektují povinnost chodit do školy, opakovaně porušují pravidla ve společnosti, živí se sexem apod.). Je to opravdu velmi široká skupina dětí, potřebnost dohledu OSPOD vyhodnocují jednotliví pracovníci.

(2) Účelem pobytu ve výchovně rekreačních táborech pro děti je výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných společenských a hygienických návyků.

Proč pořádat výchovně rekreační tábory?

Výchovně rekreační tábory jsou skvělým nástrojem, jak navázat hlubší vztah s rodinou i dětmi. Jednotlivá města dokonce mohou žádat od Ministerstva vnitra finanční příspěvek v rámci programů prevence kriminality. Tyto pobyty totiž nabízejí unikátní prostor, jak moct působit na děti a mládež v jiném kontextu než kanceláře pracovníka. Nabízí totiž prostor pro komunikaci různorodých témat už před odjezdem.

Přínos pro rodiče

Tyto tábory nabízejí rodičům místo, kam mohou svoje dítě bez obav poslat. Může se totiž stát, že rodiče jsou nedůvěřiví nebo nemají dostatek zkušeností s vybíráním jiných dětských táborů. Velkým přínosem je samozřejmě i nízká cena přímo pro rodiče, která by mohla být také velkou bariérou.

Pro pracovníky OSPOD může být nabídka takového pobytu zajímavým pro práci se samotnými rodiči. Jak se má rodič s dítětem na tábor připravit, na co by neměl zapomenout a je třeba před táborem zařídit (např. i nutná dokumentace apod.).

Přínos pro děti

Každý pobyt přinese dětem nezapomenutelné zážitky spojené s nestandardním prostředím, budováním vztahů s dalšími táborníky, ale i poznávání sám sebe. Často se děti potýkají s úkoly na hranici jejich schopností, hledají cesty k řešení nebo musejí překonat určitý diskomfort při pobytu v přírodě. Na druhou stranu však tyto pobyty často zažehnou něco nového, nepředvídatelného a nabízí velký prostor pro rozvoj každého, kdo se na výlet za dobrodružstvím vypraví.

Na fotografii jsou namalované různé věci specifické pro tábor - strom, hrneček, list, autobus apod.

Jak zorganizovat výchovně rekreační tábor?

Tyto pobyty mohou organizovat pracovníci OSPOD sami nebo ve spolupráci s jinými neziskovými organizacemi, které pobyty pro děti nabízejí. Pokud si pobyt chystají sami pracovníci, jedná se o poměrně náročnou činnost. Předchází jí plánování před pobytem – programu, místa konání, vytipování rodin a dětí, jejich příprava na pobyt a potom samotná organizace na místě pobytu.

Výhodou je možnost využít profesionály, kteří se postarají o program i provozního zajištění. Pracovníci OSPOD tak mají prostor připravit samotné rodiny a děti na vlastní pobyt. Samotná příprava totiž bývá náročná i pro rodiny, které na pobyt odjíždějí. My se tomu věnujeme např. v blogovém příspěvku Jak se připravit na tábor bez stýskání.

Ale i mít na místě, v době konání tábora někoho, kdo program zaštiťuje, je velmi zajímavé. Pracovníci OSPOD se totiž mohou věnovat reflexi chování dětí, mít prostor sledovat aktivity „zvnějšku“ a chování dětí u nich. Může to pak být důležitým podkladem pro individuální plány rodin i dětí. Děti se na táborech totiž mohou více projevit, otevřít komplikovaná témata a ukázat svoje další dovednosti, které bychom se měli soustředit rozvíjet.

Existuje mnoho organizací, které vám rádi s přípravou i organizací pomohou. Pokud byste rádi spolupracovali s námi, ozvěte se! Ať už na mail info@volnocasovkysport.cz nebo na telefonní číslo 607 893 690.

Zajímají Vás pobyty v přírodě? Přečtěte si i naše další články!

4 kompetence, které můžete rozvíjet v programech pro děti

7 důvodů, proč dětem dopřávat pobyt v přírodě

Jaké pojišťovny a instituce přispívají na pobyty pro děti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *