Letní dětské tábory 2020

Letní dětské tábory jsou určeny pro „táborníky“ ve věku od 6 do 13 let. Tábor je zaměřený na sportovní aktivity, ve kterých je kladen důraz na osobnostně sociální rozvoj dětí. Na táboře vládne rodinná atmosféra, protože se všichni navzájem znají a tráví společně čas.

Děti nejsou rozděleny na oddíly, takže i dva táborníci (ať už sourozenci, kamarádi) různého věku spolu mohou zažívat dobrodružství, bydlet spolu v pokoji a navzájem si pomáhat.

Letní dětský tábor 2019

Na co se mohou děti na táboře těšit

Spousta her

Tradiční i netradiční hry, pohyb v přírodě a bohatý program, který tvoří společně dospělí i děti! Naší hernou jsou pole, lesy a louky…a když nám bude přáno, jako v minulém roce, budeme možná dovádět i na balících sena!

Celodenní výlet

Dobrodružství prostě v létě čeká na každém kroku a my jim půjdeme vstříc! V rámci táborového programu budeme kromě celodenního výletu i navštěvovat místa v okolí penzionu. Při příznivém počasí se vykoupeme i v rybníku!

Táborák

Co by to bylo za tábor bez táboráku. Děti si budou moci opéct “špekáčky”, zazpívat si s kytarou a vyprávět si různé historky. Záře ohně prostě k letním zážitkům na táboře patří, o tom snad ani není pochyb!

O děti je postaráno po všech stránkách, tedy o bohatý program, pitný režim, celodenní stravu.

Menší ochutnávka z minulého letního táboru

V průběhu každého turnusu pro vás vytváříme táborový deník. Jak vypadají deníky z minulých turnusů letních táborů se můžete podívat zde.

Termíny a turnusy letních táborů 2020

Sportmánia I.

Termín: 4. 7. – 11. 7. 2020

Cena: 3 490,- Kč

Obsazenost: 0/20

Cesta kolem světa nabídne dětem navíc týdenní putování s Willy Fogem a jeho kamarády. Procestujeme všechny kontinenty, rozšíříme si obzory a užijeme si spoustu zábavy. V rámci každého kontinentu budeme “oprašovat” naše znalosti, soutěžit, sportovat a poznávat naše táborové okolí!

Fotky a táborový deník Sportmánia I. naleznete zde.

Sportmánia II.

Termín: 12. 7. – 19. 7. 2020

Cena: 3 490,- Kč

Obsazenost: 0/20

Sportovní tábor bez limitů nabídne individuální i skupinové aktivity, turnaje a výletování. Budeme soutěžit individuálně i týmově, hrát si v přírodě a poznávat se navzájem. Naučíme se netradiční sportovní hry, posílíme smysl pro fair play a třeba vytvoříme i přátelství na celý život!

Fotky a táborový deník Sportmánia II. naleznete zde.

Cena zahrnuje kompletní stravování (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina večeře, pitný režim včetně surovin pro opékání na ohni), ubytování, animační program specializovaný na zážitkovou pedagogiku, odměny, materiály, sportovní pomůcky, vybavení lékárničky, dopravu k lékaři v případě nutnosti i fotky z táboru v elektronické podobě. 

Pokud máte jakoukoliv otázku, napište nám na info@volnocasovkysport.cz

Vize celého dětského tábora

Spolupráce na táboře

Pobyt je spojený převážně s přirozeným pohybem, každodenními hrami v lesích, na polích a loukách, prostě s trávením prázdninových chvil v přírodě. Cílem je přispívat k harmonickému rozvoji prostřednictvím sportovních aktivit, pobytem v přírodě propojeným s „povídáním“ a rozvojem sociálních dovedností dětí.

K tomuto cíli směřujeme pomocí aktivit, které prověřují dětskou schopnost spolupráce, komunikační dovednosti, odolnost i vytrvalost, fyzické schopnosti, které přinášejí nejen mnoho zážitků, ale i prostoru pro vzájemné sdílení.

Mimo skupinových her se děti budou moci zúčastnit pohybových činností (nohejbal, aerobik, házená apod.). Hned u penzionu je k tomu určené hřiště, které hojně využíváme. Součástí programu je celodenní výlet po okolí včetně návštěvy rybníka nebo koupaliště, takže si na své přijde téměř každý milovník vodních radovánek! Skupinové aktivity jsou zaměřené zejména na pohyb v přírodě zakončený společným večerním posezením u ohně.

Na táboře Sportmánia se prostě všichni znají. Každý se dostane ke “slovu”, vedoucí si na děti udělají i samostatně čas, když to zrovna potřebují. A to nejenom, když je třeba nejmenším táborníkům smutno, ale i když mají z něčeho obrovskou radost!

Zmínka o našem posledním táboře na webu Adam.cz

Líbí se Vám naše tábory? Pošlete nás do světa!

Vedoucí na letních táborech

Tým Volnočasovkek SPORT, z. s. baví tvořit zážitkové programy pro děti a mládež.

Naši vedoucí jsou parťáci při cestách za dobrodružstvím, kteří podporují fajn atmosféru, vstřícné prostředí a vzájemné dobré vztahy mezi dětmi.

Programem to nekončí, spousta věcí, ze kterých se skupiny a potažmo jednotlivci učí, probíhá mimoděk…na obědě, při cestě do lesa nebo při sezení v autobuse. Zážitky z tábora se tvoří 24 hodin denně a my u toho chceme být!

Náš základ tvoří trojice vedoucích – Hanka, Marek a Boris.

Další informace ohledně táboru

Režim táborového dne

7:45 Budíček
8:00 Ranní start – protažení a rozhýbání celého těla
8:20 Snídaně
9:00 – 12:15 Dopolední program (včetně svačiny)
12:30 Oběd
13:00 – 14:30 Zasloužený odpočinek s deskovými hrami či volitelným klidovým programem
14:30 – 17:30 Odpolední program (včetně svačiny)
18:00 Večeře
19:00 – 21:00 Večerní program
21:00 Společné večerní posezení (shrnutí celého dne, zážitků a program na další den
21:30 – 22:00 Večerní hygiena, večerka

Harmonogram se může lehce měnit v návaznosti na připravený program.

Kde se bude tábor pořádat a ubytování pro děti

Ubytování dětí během celého tábora bude v apartmánech v malebné vesnici Rozsochy v penzionu U Pazderů (Rozsochy 92, 592 57). Tato lokalita je příhodná k podnikání různorodých výletů do přírody, k vodě nebo do města. Program si můžeme zpestřit v blízkém městě Bystřice nad Pernštejnem návštěvou vybavené sportovní haly s vnitřním i venkovním bazénem.

Součástí ubytování je travnaté hřiště, společenská místnost i venkovní posezení nejenom pod pergolou. Výhodou místa pobytu je bezprostřední kontakt s přírodou, kapacita ubytování vybízí, aby zde byly ubytovány pouze děti z tábora. Tato podmínka je pro nás klíčová, aby bylo možné s dětmi vytvořit skupinu, v níž si budou vzájemně rozumět.

Účastníci jsou tedy ubytováni ve třech apartmánech s celkovou kapacitou 25 – 30 lůžek, každý apartmán má své sociální zařízení i malou kuchyňku. Hned u penzionu je možnost parkování.

Ubytování pro tábor

Odjezd na tábor

Dopravu na a z tábora si rodiče zařizují vlastní.

Pokud budete cestovat s dětmi vlakem do zastávky Rozsochy, organizátoři pro Vás na nádraží přijedou. Prosím, napište nám tuto prosbu do e-mailu na adresu info@volnocasovkysport.cz.

Příjezdový a odjezdový den:

 • Příjezd dětí je vždy mezi 10:00 – 10:30, první den začíná obědem.
 • Odjezd dětí je vždy mezi 11:00 – 11:30, poslední den tedy končí dopolední svačinou.

Přihláška na letní dětský tábor Sportmánia 2020

Vyplňte prosím údaje o účastníkovi:

Chystá se na tábor poprvé
AnoNe

Vyplňte prosím údaje o rodiči (zákonný zástupce):

Turnus(y) na které chcete dítě přihlásit:

Sportmánia I.Sportmánia II.

Podmínky:

Cíl táboru

Cílem tábora Sportmánia je rozvíjet děti po stránce osobnostní prostřednictvím zážitkových aktivit v přírodě a s přírodou. Důraz je kladen na sebepoznání i poznání druhých a osvojení si efektivní komunikace s druhými. V rámci tábora děti zažijí mnoho různorodých aktivit sportovního i uměleckého zaměření díky celotáborové hře, ve které bude moci každý rozvíjet svůj potenciál.

Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením z tábora na vlastní náklady účastníka.

Poučení o platbě

 1. Rezervace místa na táboře pro dítě je provedena na základě vyplněné přihlášky a zaplacené zálohy 1 490 Kč, která musí proběhnout nejdéle do 7 dnů od odeslání on-line registrace.
 2. Celková cena tábora je 3 490,- Kč. Cena zahrnuje celkový pobyt na táboře s plnou penzí a bohatý program. Celková cena tábora musí být uhrazena nejpozději do 31. 4. 2020.
 3. Plaťte prosím bankovním převodem na č. ú. 2701164736/2010. Přihlášky přijímáme podle data zaplacení do vyčerpání kapacity tábora. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.
 4. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na pobyt pro děti. Na tuto možnost se prosím u něj informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením jeho adresy a IČO popř. bankovního spojení.
 5. V případě potřeby Vám vystavíme potvrzení o účasti dítě na letním táboře pro zdravotní pojišťovnu.
 6. Storno poplatky:
  • V případě, že za Vámi přihlášené dítě zajistíte náhradníka, je storno poplatek 0 Kč.
  • Při zrušení přihlášky od zaplacení zálohy až do 15 dne před zahájením letního táboru je storno poplatek roven výši zaplacené zálohy (tzn. 1 490 Kč)
  • Zrušení přihlášky 14 – 3 dny před začátkem tábora je storno poplatek 75 % z celkové částky za tábor
  • Zrušení přihlášky 2 a méně dní před začátkem tábora je storno poplatek 90 % z celkové částky za tábor
  • Při onemocnění dítěte v průběhu tábora a nutnosti jeho odjezdu je vratka rovna částce za neodebranou stravu

Prohlášení:

Přihlašuji své dítě závazně na tábor Sportmánia a souhlasím s cílem a programem tábora. Budu respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněného „Potvrzení o bezinfekčnosti“ a „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ nebude účastník do tábora přijat.

Souhlasím s tím, že v průběhu tábora bude pořadatel provádět fotografickou dokumentaci průběhu tábora a vytvořené fotografie zveřejní pro reportážní, propagační a jiné účely související s činností a posláním spolku.