fbpx
Stůl na němž je papír s nápisem FINANCE a pod ním jásající postavičky a jedna z nich získala benefit, na stole je dále počítač, diář a květina.

Jaké pojišťovny a instituce přispívají na dětské tábory

Kdo dává příspěvek na dětské tábory může být jednou z otázek, na kterou se rodiče ptají. Léto je poměrně dlouhá doba, kdy děti nechodí do školy a rády by zažily prázdninová dobrodružství. Bohužel ve výběru tábora hrají roli i finance. A na koho se tedy můžete obrátit?

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny podporují zdravý vývoj dětí i mládeže, podporují většinou zdravý životní styl všech skupin obyvatel. Příspěvků, které můžete využít, je poměrně mnoho a to nejčastěji určených na dlouhodobou pravidelnou aktivitu jako jsou kroužky spojené právě s pohybem. Na letní dětské tábory jich však v současné době přispívá méně.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna dává příspěvek 1 500 Kč na tábor pro děti od 3 do 17 let delší než 4 dny. Může se jednat o pobytové i příměstské tábory. Pro uplatnění si stačí stáhnout formulář, nechat vyplnit od organizátora tábora a dodat na pojišťovnu nejpozději do 3 měsíců od data vystavení dokladu o úhradě.

Oborová zdravotní pojišťovna přispívá prostřednictvím VITAKARTY, kde si postupně můžete ukládat body. Tato pojišťovna přispívá cca 1 000 Kč na tábor, v některých případech i více (maximální částka může být až 10 000 Kč).

Revírní bratrská pokladna (RBP) umožňuje čerpat příspěvek až 1 500 Kč na tábor dlouhý min. 7 dní pro dítě od 3 let. Stačí si z jejich webu stáhnout „Tiskopis potvrzení prázdninového pobytu“ a nechat vyplnit organizátorem tábora. Příspěvek lze čerpat i na příměstský tábor.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přispívá svým pojištěncům na sportovní dětské tábory pro děti ve věku 4 – 18 let částkou 700 Kč. Doložit je třeba vyplněnou žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2024 a doložení prokazatelného dokladu o zaplacení.

Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek na letní sportovní pobyt až do výše 1 000 Kč a to dětem od 4 do 18 let. Sportovní tábor musí trvat minimálně 5 dnů. Pro uplatnění je nutné poté vyplnit žádost. Žádat lze nejpozději 90 dnů od data posledního dne pobytu.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra podporuje účast dětí na táborech. V rámci programu „Dětské sportovní léto“ mohou čerpat až 500 Kč. O příspěvek je nutné požádat přes E-komunikaci, popř. přes datovou schránku.

Zaměstnavatel

Někteří zaměstnavatelé nabízejí jako benefit uhrazení tábora. Nebojte se ptát, zda na příspěvek máte nárok. Pro organizátora tábora to často pouze znamená, že vystaví fakturu pro uhrazení či potvrzení o platbě. Někdy mají zaměstnavatelé už „nasmlouvaná“ místa na táborech či portál, z něhož můžete tábor vybrat. Je dobré se včas informovat.

Rozsvícená žárovka jako znak dobrého nápadu

Úřad práce

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc jako dávku hmotné nouze mají rodiče dětí, jejíž příjem se nachází na hranici minima. O příspěvek je třeba zažádat na Úřadu práce dle vašeho bydliště prostřednictvím žádosti.

Ve formuláři zvolíte, že žádáte o typ mimořádné okamžité pomoci „Nezbytné nebo odůvodněné náklady (vzdělání)“. Žádost lze zaslat prostřednictvím Identity Občana. Máte možnost si vybrat z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem, není tedy nutné podávat osobně.

Klub svobodných matek

Organizace Klub svobodných matek nabízí podporu pro samoživitele. Žádat o příspěvek na dětský tábor až do výše 5 000 Kč prostřednictvím formuláře.

Patron dětí

Tento charitativní projekt pomáhá dětem, aby se i přes tíživou situaci mohly na tábor vydat.

Pokud jedete na tábor s námi, dejte nám prosím vědět a veškerá potvrzení vám rádi vystavíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *