Hana Pazderova, Author at Volnočasovky SPORT, z. s. - Strana 2 z 2