fbpx

Jak se nezbláznit při realizaci školy v přírodě s dětmi!

Přínosy školy v přírodě jsou nepopiratelné a přesto vidíme, že od realizace pedagogové ustupují. Navzdory tomu, že mají školy v přírodě velký význam v osobnostně sociálním a zdravotním rozvoji dětí. Pojďme se společně podívat, jak strach překonat a kde můžete najít pomoc!

Mít obavy je na místě

V některých školách odstupují od realizace vícedenních pobytů z různých důvodů – personální zajištění, bezpečnost dětí, komplikovaná příprava (administrativa, vybírání financí a dokumentace od rodičů, pro děti se speciálními potřebami zajistit asistenta apod.), ale i komunikace s rodiči.

„Myslím si, že v poslední době těch výletů hodně ubylo, protože s tím jsou strašný starosti, jsou s tím nepříjemnosti, co se všechno může stát, takže vesměs spíš jezdí menší děti nebo prostě kantor, kterej si na to troufne, anebo taky kantor, kterej s tou třídou nemá nějaký vesměs problémy. Já jezdím na výlety, ale jednodenní. Vícedenní výlety už jsme zrušili.“

Pavel, respondent výzkumu Legislativa školní tělesné výchovy se zaměřením na výcvikové kurzy a pobyt v přírodě
Sezení dětí u ohně a povídání si mezi sebou a s lektory

Pozitiva ŠvP převládají nad negativy

V rámci ŠvP si děti často užijí klasického formálního vzdělávání (dopoledne, kdy se často věnují učení), ale i neformálnímu. Pedagogové mají prostor být dětem průvodci různými aktivitami. Hlavními aktéry jsou však děti samé. A v neposlední řadě velkou roli hraje informální vzdělávání – cestou na autobus, k vodě nebo v době odpočinku. Dobře vedený program dětem nabídne od všeho kousek!

Zdravotní a rekreační význam

 • Žáci tráví značnou část dne v přírodě (na polích a loukách), otužují se. Dostatek aktivního pohybu na čerstvém vzduchu zvyšuje jejich tělesnou zdatnost a vytváří vztah k pohybu jako takovému.
 • Škola v přírodě přispívá k upevnění správných hygienických návyků. Stává se totiž, že je jedinou pobytovou akcí dětí mimo rodinu. Děti si vyzkouší starat se sami o sebe.
 • Děti se dostanou mimo svoji komfortní zónu, odpočinou si od každodenních starostí (i případných rodinných potíží), poznají své spolužáky i v jiných situacích.
 • Užijí si aktivního trávení volného času, které nemusí znamenat pouze sportovní hry, jak je znají z tělocviku. Připravené pohybové hry jim ukáží, že příroda nabízí mnoho vyžití a aktivit.

Vzdělávací a osobnostně sociální význam

 • Žáci se dostávají do nového prostředí, pomalu se s ním seznamují, poznávají nová místa, přírodní ekosystémy a organismy, které v nich žijí.
 • Prohlubuje se smyslové vnímání přírody, rozvíjí se správný vztah k životnímu prostředí, estetické a etické cítění.
 • Výběrem aktivit a širokou nabídkou činností přispíváme k uspokojení sociálních potřeb, rozvíjíme tvořivost a podporujeme samostatnost žáků. Žáci se učí vzájemné pomoci a toleranci.
 • Díky aktivitám skupinového i individuálního charakteru se učí spolupráci a zodpovědnosti sami za sebe i své okolí.
 • Žáci si v rámci volitelného programu vybírají aktivity dle vlastního uvážení.
 • Pobyt napomáhá při vytváření a prohlubování dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a začlenění i žáků se specifickými potřebami do třídního kolektivu.

Jak se z toho nezbláznit a při tom jezdit na školu v přírodě?

Může se zdát, že ŠvP je velkou výzvou pro učitele i žáky. A ruku na srdce, ona i je. Snažme se však hledat raději možnosti, jak k ní najít odvahu. Víme, že komunikace s rodiči může být pěkně tvrdý oříšek. Inspiraci si můžete přečíst v článku Jak připravit rodiče na školu v přírodě.

Jak se z toho nezbláznit? Řekněte si pomoc! Oslovte organizace, které vám s tím pomůžou. Co mohou zařídit?

 • Ubytování a kompletní komunikace s ubytovatelem
 • Vytipovat vhodné místo konání, kde bude prostor pro učení i aktivity v přírodě
 • Dopředu připraví kompletní program, který můžete předložit vedení školy
 • Zajistí kvalifikované lektory i zdravotníka, aby vše proběhlo v pořádku
 • Pomohou Vám s argumenty pro rodiče, připraví smlouvu a poradí Vám s nejistotami při realizaci pobytu

Pomoc nabízíme i my (naše nabídka škol a školek v přírodě). Doporučení učitelů, kteří s námi již spolupracovali si můžete přečíst na Facebooku. Láká Vás naplánovat společně akci? Ozvěte se nám na info@volnocasovkysport.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *