Stůl na němž je papír s nápisem FINANCE a pod ním jásající postavičky a jedna z nich získala benefit, na stole je dále počítač, diář a květina.

Kdo přispívá na dětské tábory

Kdo dává příspěvek na dětské tábory může být jednou z otázek, na kterou se rodiče ptají. Léto je poměrně dlouhá doba, kdy děti nechodí do školy a rády by zažily prázdninová dobrodružství. Bohužel ve výběru tábora hrají roli i finance. A na koho se tedy můžete obrátit?

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny podporují zdravý vývoj dětí i mládeže, podporují většinou zdravý životní styl všech skupin obyvatel. Příspěvků, které můžete využít, je poměrně mnoho a to nejčastěji určených na dlouhodobou pravidelnou aktivitu jako jsou kroužky spojené právě s pohybem. Na letní dětské tábory jich však v současné době přispívá méně.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna dává příspěvek nově 1 500 Kč na tábor pro děti od 3 do 17 let delší než 4 dny. Může se jednat o pobytové i příměstské tábory. Pro uplatnění si stačí stáhnout formulář, nechat vyplnit od organizátora tábora a dodat na pojišťovnu nejpozději do 3 měsíců od data vystavení dokladu o úhradě.

Oborová zdravotní pojišťovna přispívá prostřednictvím VITAKARTY, kde si postupně můžete ukládat body. Tato pojišťovna přispívá cca 1 000 Kč na tábor, v některých případech i více (maximální částka může být až 10 000 Kč).

Revírní bratrská pokladna umožňuje čerpat příspěvek až 1 000 Kč na tábor dlouhý min. 7 dní pro dítě od 6 let. Stačí si z jejich webu stáhnout potvrzení a nechat vyplnit organizátorem tábora. Nově od roku 2020 lze čerpat i na příměstský tábor!

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přispívá svým pojištěncům na dětské tábory pro děti ve věku 4 – 18 let částkou 700 Kč. Doložit je třeba vyplněnou žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2022 a doložení prokazatelného dokladu o zaplacení.

Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek na letní sportovní pobyt až do výše 500 Kč a to dětem od 4 do 18 let. Sportovní tábor se musí konat v období od 27. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Pro uplatnění je nutné poté vyplnit žádost. Žádat lze nejpozději 90 dnů od data posledního dne pobytu.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva podporuje účast dětí na táborech. V rámci programu „Dětské sportovní léto“ mohou čerpat až 500 Kč. K proplacení je třeba doložit doklad o účasti na pobytu a o jeho úhradě.

Zaměstnavatel

Rozsvícená žárovka jako znak dobrého nápadu

Někteří zaměstnavatelé nabízejí jako benefit uhrazení tábora. Nebojte se ptát, zda na příspěvek máte nárok. Pro organizátora tábora to často pouze znamená, že vystaví fakturu pro uhrazení či potvrzení o platbě. Někdy mají zaměstnavatelé už „nasmlouvaná“ místa na táborech či portál, z něhož můžete tábor vybrat. Je dobré se včas informovat.

Úřad práce

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc jako dávku hmotné nouze mají rodiče dětí, jejíž příjem se nachází na hranici minima. O příspěvek je třeba zažádat na Úřadu práce dle vašeho bydliště prostřednictvím žádosti.

Pokud jedete na tábor s námi, dejte nám prosím vědět a veškerá potvrzení vám rádi vystavíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *